Lover og forskrifter

Alle som jobber med fornøyelsesinnretninger har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn arbeider kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nytt regelverk. Nedenfor er lov og forskrifter på området fornøyelsesinnretninger.

Tivoliloven

Forskrift om fornøyelsesinnretninger

Gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger

Tilsynets regelverkshefte

Regelverkshefte taubane-fornoyelsesinnretning 2019.Statens jernbanetilsyn utgir heftet Utvalgte lover og forskrifter med kommentarer (PDF-fil) 1-2 ganger i året.

Last ned regelverksheftet for fornøyelsesinnretninger 2019.

Fant du det du lette etter?