Lover og forskrifter

Alle som jobber med fornøyelsesinnretninger har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn arbeider kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nytt regelverk. Nedenfor er lov og forskrifter på området fornøyelsesinnretninger.

Tivoliloven

Forskrift om fornøyelsesinnretninger

Gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger

Nytt regelverk 2017

Fra 2017 ble det innført nytt regelverk for fornøyelsesinnretninger.

Tilsynets regelverkshefte

Regelverkshefte taubane-fornoyelsesinnretning 2019.Statens jernbanetilsyn utgir heftet Utvalgte lover og forskrifter med kommentarer (PDF-fil) 1-2 ganger i året.

Last ned regelverksheftet for fornøyelsesinnretninger 2019.

Fant du det du lette etter?