Om regelverket for fornøyelses­innretninger

Reglene om fornøyelsesinnretninger følger av lov og forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Regelverk er enten spesifikt eller funksjonelt.

Spesifikt regelverk

Et spesifikt regelverk vil både ha krav til det nivået som skal oppnås, og hvordan dette nivået skal oppnås.

Funksjonelt regelverk

Et funksjonelt regelverk vil ha krav til nivået som skal oppnås, men ikke nødvendigvis til hvordan nivået skal oppnås. De som skal etterleve et funksjonelt regelverket står dermed friere til å finne løsninger som passer for egen virksomhet, og som samtidig svarer ut kravene i regelverket.

Regelverket legger opp til at innretninger som følger anerkjente standarder, tilfredsstiller forskriftens krav. Alternativt må tilsvarende sikkerhetsnivå dokumenteres på annen måte.

Løsningene virksomheten velger for å svare ut kravene i forskriften skal baseres på analyser. Virksomhetene må dokumentere hvordan de i sin virksomhet svarer ut de enkelte kravene i forskriften, fortrinnsvis gjennom sitt sikkerhetsstyringssystem.

Fant du det du lette etter?