Funksjonelt regelverk

Regelverket med sikkerhetskrav for jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger er funksjonelt.

Funksjonelt regelverk vil si at regelverket har krav til mål som virksomhetene skal nå, som et nivå for sikkerhet, men ikke nødvendigvis krav til hvordan nivået skal oppnås.

Virksomhetene som skal etterleve et funksjonelt regelverk står mer fritt til å finne løsninger som passer til egen drift – så lenge løsningene oppfyller kravene i regelverket. Gjennom tillatelsesprosesser og tilsyn følger Statens jernbanetilsyn med på at virksomhetene etterlever kravene. Det er alltid virksomheten selv som har ansvaret for at regelverket følges.

Motsatsen til funksjonelt regelverk er spesifikt regelverk. Da er det detaljerte krav til hvordan nivået skal oppnås.