Statens Jernbanetilsyn logo

§ 2.Myndighetene

§ 2.Myndighetene

Statens havarikommisjon er undersøkelsesmyndighet.
Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet etter forskriften her.