§ 3.

§ 3.

Den Statens jernbanetilsyn utpeker gjennomfører verifisering av samsvar med nasjonale regler som nevnt i artikkel 4 og 5 i forordningen.