§ 2.

§ 2.

Bane NOR SF er nasjonalt kontaktpunkt iht. artikkel 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1273/2013.