§ 3.

§ 3.

Bane NOR SF er nasjonalt kontaktpunkt i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2014 artikkel 5 nr. 3.