§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) nr. 1305/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
  1. a.
    Følgende avsnitt skal legges til etter avsnitt 7.1.4 (3) i vedlegget:
    • «EFTAs overvåkingsorgan skal ha observatørstatus i styringskomiteen.»