§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) nr. 1304/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
 1. a.
  I vedleggets avsnitt 7.3.2.3 bokstav a) tilføyes ordene Norge og før ordet Sverige.
 2. b.
  I vedleggets avsnitt 7.3.2.4 bokstav a) tilføyes ordene Norge og før ordet Sverige.
 3. c.
  I vedleggets avsnitt 7.3.2.4 bokstav b) tilføyes ordene Norge og før ordet Sverige.
 4. d.
  I vedleggets avsnitt 7.4.1 bokstav b) tilføyes ordene , Norge før ordene og Sverige, og ordet , norske før ordene og svenske.