§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter forskriften her.