§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) nr. 1304/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
 1. a.
  I vedleggets avsnitt 7.3.2.3 bokstav a) tilføyes ordene «Norge og» før ordet «Sverige».
 2. b.
  I vedleggets avsnitt 7.3.2.4 bokstav a) tilføyes ordene «Norge og» før ordet «Sverige».
 3. c.
  I vedleggets avsnitt 7.3.2.4 bokstav b) tilføyes ordene «Norge og» før ordet «Sverige».
 4. d.
  I vedleggets avsnitt 7.4.1 bokstav b) tilføyes ordene «, Norge» før ordene «og Sverige», og ordet «, norske» før ordene «og svenske».