§ 2.

§ 2.

Etter nr. 7.7.19.11 i vedlegget tilføyes følgende:
7.7.20.Særlige egenskaper ved det norske nettverket
7.7.20.1.Avstand mellom spormidt og plattformkant (4.2.9.3)
P-tilfeller
Som fastsatt i punkt 4.2.9.3 nr. 1 skal avstanden mellom spormidten og plattformkanten parallelt med kjøreflaten (bq ), som definert i avsnitt 13 i EN 15273-3:2013, beregnes med følgende verdier for tillatt ekstra overheng (Skin ):
a)på innsiden av kurven: Skin = 40,5/R,
b)på utsiden av kurven: Skin = 31,5/R.