§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) nr. 1301/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
 1. a.
  Etter vedleggets nr. 7.4.2.11.1 tilføyes følgende:
7.4.2.12
Særtrekk ved det norske nettet
7.4.2.12.1
Vurdering av gjennomsnittlig nyttespenning (6.2.4.1)
P-tilfeller
Som alternativ til vurdering av gjennomsnittlig nyttespenning i samsvar med punkt 15.4 i EN 50388:2012 kan strømforsyningens ytelse også vurderes ved:
 • -
  En sammenlikning med en referanse der strømforsyningsløsningen har vært benyttet til liknende eller mer krevende togtrafikk. Referansen skal ha en liknende eller større
  • -
   avstand til den spenningsregulerte samleskinnen (stasjon med frekvensomformer)
  • -
   impedans i kjøreledningsystemet.
 • -
  Et grovt anslag over Umean useful i enkle tilfeller som fører til økt ekstra kapasitet for framtidige trafikketterspørsel.