Statens Jernbanetilsyn logo

§ 8-7.Godtgjørelse

§ 8-7.Godtgjørelse

Styret fastsetter godtgjørelsen til nemndas leder. Styret kan bestemme at også de øvrige nemndsmedlemmene og styrets leder skal ha godtgjørelse for sitt arbeid.