§ 3-1.Organiseringen sekretariatet

§ 3-1.Organiseringen sekretariatet

Transportklagenemnda skal ha et sekretariat som betjenes av egne ansatte eller ved kjøp av tjenester fra ekstern leverandør.