Statens Jernbanetilsyn logo

§ 1-2.Organiseringen av transportklagenemnda

§ 1-2.Organiseringen av transportklagenemnda

(2) Samferdselsdepartementet utpeker sekretariatet for transportklagenemnda.