§ 8-7. Godtgjørelse

§ 8-7. Godtgjørelse

Styret fastsetter godtgjørelsen til nemndas leder. Styret kan bestemme at også de øvrige nemndsmedlemmene og styrets leder skal ha godtgjørelse for sitt arbeid.