§ 8-6. Godkjenning av gebyr

§ 8-6. Godkjenning av gebyr

Samferdselsdepartementet skal godkjenne gebyr fastsatt av styret etter reglene foran før det kan innkreves. Styrets forslag for kommende kalenderår må oversendes departementet innen 1. november hvert år.