§ 6-5. Formkrav og innsyn ved avvisning

§ 6-5. Formkrav og innsyn ved avvisning

(1) Avvisningen skal være skriftlig og inneholde en begrunnelse som gjengir de rettslige betingelsene for avvisning. Avvisning besluttet av sekretariatets leder skal i tillegg inneholde informasjon om adgangen til å påklage avgjørelsen til nemnda.
(2) Partene skal gis innsyn i saken selv om den avvises.