§ 5-10. Saksbehandlingsfrist

§ 5-10. Saksbehandlingsfrist

Klagenemnda skal informere partene så snart den har mottatt nødvendige og relevante dokumenter fra begge parter og saksbehandlingen kan begynne. Resultatet av klagebehandlingen skal gjøres tilgjengelig for partene innen 90 dager fra dette tidspunktet. I særlig komplekse saker kan fristen forlenges. Partene skal informeres om forlengelsen og om ny frist.
Tilføyd ved forskrift 29 juni 2016 nr. 844 (i kraft 1 juli 2016, likevel slik at saksbehandlingsfristen trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer), endret ved forskrift 4 mars 2022 nr. 322 (hovedregelen om at saksbehandlingen i nemnden ikke skal ta mer enn 90 dager skal gjelde).