§ 1-9. Klagebehandling etter samtykke

§ 1-9. Klagebehandling etter samtykke

Transportklagenemnda kan samtykke til at også klager fra andre enn de som er omfattet av § 1-4 og § 1-5 tas under behandling dersom vedkommende selv betaler et vederlag til nemnda som minst dekker nemndas kostnader til å behandle saken.