§ 1-5. Klagerett når andre enn passasjeren har betalt reisen

§ 1-5. Klagerett når andre enn passasjeren har betalt reisen

(1) Passasjerens klagerett etter § 1-4 er ikke avhengig av om passasjeren selv betaler for reisen.
(2) Betaler en annen enn passasjeren for reisen, avtaler passasjeren og den som betaler seg imellom hvem som skal opptre som klager.