§ 25.Ikrafttredelse

§ 25.Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid1 Kongen bestemmer.