§ 23 p. Forbud mot bruk som bevis i straffesak

§ 23 p. Forbud mot bruk som bevis i straffesak