§ 23 e. Forbud mot å fjerne gjenstander mv. samt behov for å gjenopprette drift

§ 23 e. Forbud mot å fjerne gjenstander mv. samt behov for å gjenopprette drift