§ 9. Varslingsplikt

§ 9. Varslingsplikt

Virksomheten skal straks varsle politiet om ulykke med ikke ubetydelig personskade.
Virksomheten skal varsle tilsynsmyndigheten om ulykke eller alvorlig hendelse.