§ 23 c. Undersøkelse av ulykker og alvorlige hendelser

§ 23 c. Undersøkelse av ulykker og alvorlige hendelser

Undersøkelsesmyndigheten undersøker ulykker og alvorlige hendelser.