§ 19. Overtredelsesgebyr

§ 19. Overtredelsesgebyr

Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr til en virksomhet som overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.
Når tilsynsmyndigheten skal avgjøre om et overtredelsesgebyr skal ilegges, og når sanksjonen skal utmåles, skal den særlig legge vekt på disse forholdene:
 1. a.
  overtredelsens grovhet og omfang
 2. b.
  om overtrederen kunne forebygget overtredelsen ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak
 3. c.
  om overtredelsen er gjentatt
 4. d.
  om overtrederen har eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen
 5. e.
  overtrederens økonomiske evne.
Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.