Statens Jernbanetilsyn logo

§ 6-2.Klage

§ 6-2.Klage

Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften her avgjøres av Samferdselsdepartementet.