§ 5-4.Signalering

§ 5-4.Signalering

Anlegget skal ha et system for å gi signaler til brukerne.