§ 5-2.Personlig verneutstyr

§ 5-2.Personlig verneutstyr

Under kjøring skal føreren og eventuelle passasjerer være utstyrt med personlig verneutstyr.