§ 3-4.Driftsrutiner

§ 3-4.Driftsrutiner

Virksomheten skal ha rutiner for sikker drift av fornøyelsesinnretningen. Rutinene skal sikre at innretningen drives i overensstemmelse med beskrivelsen fra leverandøren. I tillegg skal virksomheten jevnlig vurdere om rutinene bør endres for at driften skal foregå sikkert.
For innretninger der det ikke finnes driftsrutiner fra leverandøren, skal det finnes rutiner som beskriver hvordan innretningen drives sikkert.