§ 3-2.Bemanningskrav for fornøyelsesinnretningen

§ 3-2.Bemanningskrav for fornøyelsesinnretningen

Fornøyelsesinnretningen skal ha kvalifisert driftspersonell i tilstrekkelig antall til stede. Driftspersonellet skal være over 18 år. For enkle fornøyelsesinnretninger, eller for enkle oppgaver i forbindelse med driften skal driftspersonellet være over 16 år.