§ 1-4.Unntak

§ 1-4.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne forskriften.