§ 1-2.Virkeområde

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder den som tilbyr fornøyelsesinnretninger til bruk for publikum.
Forskriften gjelder ikke deler av fornøyelsesinnretninger som faller inn under plan- og bygningslovgivningen.
Kapittel 5 gjelder for utleiegokart med maksimal oppnåelig hastighet på 50 km/t som ikke er regulert av annen lovgivning.