§ 6-1. Tilsyn og håndhevelse

§ 6-1. Tilsyn og håndhevelse

Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften og i forskrifter og enkeltvedtak gitt i samsvar med den blir overholdt.