Til startsiden

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 6-1. Tilsyn og håndhevelse

§ 6-1. Tilsyn og håndhevelse

Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften og i forskrifter og enkeltvedtak gitt i samsvar med den blir overholdt.

§ 6-2. Klage

§ 6-2. Klage

Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften her avgjøres av Samferdselsdepartementet.

§ 6-3. Ikrafttredelse

§ 6-3. Ikrafttredelse