§ 5-4. Signalering

§ 5-4. Signalering

Anlegget skal ha et system for å gi signaler til brukerne.