§ 5-3. Bemanningskrav

§ 5-3. Bemanningskrav

Banen skal bemannes med minst to personer som er kjent med anlegget.