§ 5-2. Personlig verneutstyr

§ 5-2. Personlig verneutstyr

Under kjøring skal føreren og eventuelle passasjerer være utstyrt med personlig verneutstyr.

Personlig verneutstyr kan være hjelm og heldekkende kjøredress.