§ 5-1. Krav til bane og kjøretøy

§ 5-1. Krav til bane og kjøretøy

Baner og gokarter for utleie skal utformes og bygges slik at brukere og publikum ikke utsettes for unødig fare.
Kjøretøy for barn skal være tilpasset barnets alder, evner og ferdigheter.
Kjøretøy skal være utstyrt med bremser på bakhjulene.
Kjøretøy for barn mellom 8 og 10 år skal ha redusert akselavstand og være tilpasset barn ned til 110 cm høyde.
Kjøretøy for barn fra 8 til 15 år skal ikke kunne kjøre fortere enn 25 km/t.
Kjøretøy for barn under 8 år skal ikke kunne kjøre fortere enn 10 km/t.
Kjøretøy fra ulike hastighetsgrupper skal ikke brukes samtidig på samme bane.