Til startsiden

Kapittel 5. Tilleggskrav til utleiegokart

§ 5-1. Krav til bane og kjøretøy

§ 5-1. Krav til bane og kjøretøy

Baner og gokarter for utleie skal utformes og bygges slik at brukere og publikum ikke utsettes for unødig fare.
Kjøretøy for barn skal være tilpasset barnets alder, evner og ferdigheter.
Kjøretøy skal være utstyrt med bremser på bakhjulene.
Kjøretøy for barn mellom 8 og 10 år skal ha redusert akselavstand og være tilpasset barn ned til 110 cm høyde.
Kjøretøy for barn fra 8 til 15 år skal ikke kunne kjøre fortere enn 25 km/t.
Kjøretøy for barn under 8 år skal ikke kunne kjøre fortere enn 10 km/t.
Kjøretøy fra ulike hastighetsgrupper skal ikke brukes samtidig på samme bane.

§ 5-2. Personlig verneutstyr

§ 5-2. Personlig verneutstyr

Under kjøring skal føreren og eventuelle passasjerer være utstyrt med personlig verneutstyr.

Personlig verneutstyr kan være hjelm og heldekkende kjøredress.

§ 5-3. Bemanningskrav

§ 5-3. Bemanningskrav

Banen skal bemannes med minst to personer som er kjent med anlegget.

§ 5-4. Signalering

§ 5-4. Signalering

Anlegget skal ha et system for å gi signaler til brukerne.