§ 3-7. Skilting

§ 3-7. Skilting

Ved fornøyelsesinnretningen skal det være tydelige skilt med kortfattede instruksjoner om hvordan brukerne skal forholde seg, inkludert eventuelle helsemessige begrensninger for sikker bruk av fornøyelsesinnretningen.