§ 3-6. Driftskontroll

§ 3-6. Driftskontroll

Før en innretning tas i bruk for publikum, skal det føres nødvendig kontroll med at den er i driftssikker stand, og at alle sikkerhetsfunksjonene virker som de skal.
Det skal føres kontroll av fornøyelsesinnretningen under drift.
Når driften er avsluttet, skal det kontrolleres at alle brukerne har forlatt fornøyelsesinnretningen.
Fornøyelsesinnretningen skal være avlåst når den ikke er i bruk. Dersom fornøyelsesinnretningen ikke kan avlåses, skal det være tydelig skiltet at fornøyelsesinnretningen er stengt.
Ved ulykker, alvorlige hendelser eller annen uforutsett driftsstans skal fornøyelsesinnretningen undersøkes for å fastslå at den er sikker, før den tas i bruk på nytt.