§ 3-5. Kontroll og vedlikehold

§ 3-5. Kontroll og vedlikehold

Virksomheten skal ha rutiner for kontroll og vedlikehold av fornøyelsesinnretningen.
For innretninger der det finnes en beskrivelse av kontroll og vedlikehold fra leverandøren, skal denne beskrivelsen følges. I tillegg skal virksomheten vurdere om det trengs ytterligere kontroll og vedlikehold eller kortere intervaller enn det leverandøren har anbefalt.
For innretninger der det ikke finnes beskrivelser av kontroll og vedlikehold og intervaller fra leverandøren, skal det gjennomføres daglige, ukentlige og årlige kontroller. Minst hvert femte år skal det utføres en hovedrevisjon.
Kontroll- og vedlikeholdsarbeidet skal utføres av kvalifisert personell og være lagt opp slik at det forebygger ulykker og alvorlige hendelser.
Utførte kontroller og utført vedlikehold skal være dokumentert.
Ved bruk av fornøyelsesinnretningen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll hvor sikkerheten ved fornøyelsesinnretningen kan være redusert, skal den ikke være tilgjengelig for publikum.