§ 3-4. Driftsrutiner

§ 3-4. Driftsrutiner

Virksomheten skal ha rutiner for sikker drift av fornøyelsesinnretningen. Rutinene skal sikre at innretningen drives i overensstemmelse med beskrivelsen fra leverandøren. I tillegg skal virksomheten jevnlig vurdere om rutinene bør endres for at driften skal foregå sikkert.
For innretninger der det ikke finnes driftsrutiner fra leverandøren, skal det finnes rutiner som beskriver hvordan innretningen drives sikkert.

Til første ledd:

Virksomheten må benytte rutiner og instrukser som kommer fra leverandøren for fornøyelsesinnretningen.  Det må gjennomføres en risikovurdering ved eventuelle endringer av rutiner og instrukser fra leverandøren.

Til annet ledd:

Dersom det ikke eksisterer rutiner og instrukser fra leverandøren, må man lage sine egne rutiner som sørger for sikker drift av fornøyelsesinnretningen.