§ 3-3. Driftspersonellets oppgaver

§ 3-3. Driftspersonellets oppgaver

Driftspersonellet skal sørge for at fornøyelsesinnretningen drives, kontrolleres og vedlikeholdes på en sikker måte. Dersom det oppstår farlige situasjoner, skal driftspersonellet stanse fornøyelsesinnretningen eller på annen måte gripe inn for å hindre skade.