§ 3-2. Bemanningskrav for fornøyelsesinnretningen

§ 3-2. Bemanningskrav for fornøyelsesinnretningen

Fornøyelsesinnretningen skal ha kvalifisert driftspersonell i tilstrekkelig antall til stede. Driftspersonellet skal være over 18 år. For enkle fornøyelsesinnretninger, eller for enkle oppgaver i forbindelse med driften skal driftspersonellet være over 16 år.

Enkle fornøyelsesinnretninger kan være oppblåsbare innretninger, små karuseller, mindre simulatorer mv. 

Enkle oppgaver kan vær billettering, ordning av kø, utdeling av personlig verneutstyr mv.