§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet

§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet

Driftspersonellet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper og nødvendig erfaring for de oppgavene som skal utføres. Personell som utfører arbeid som innebærer kommunikasjon med brukere, eller som må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.

Virksomheten må fordele ansvar i forskjellige roller, og kunne beskrive hva som er nødvendige kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper for å kunne drive sikkert.