§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder den som tilbyr fornøyelsesinnretninger til bruk for publikum.
Forskriften gjelder ikke deler av fornøyelsesinnretninger som faller inn under plan- og bygningslovgivningen.
Kapittel 5 gjelder for utleiegokart med maksimal oppnåelig hastighet på 50 km/t som ikke er regulert av annen lovgivning.

Kravet «til bruk for publikum» betyr at det ikke kreves betaling eller annen gjenytelse for bruk av en fornøyelsesinnretning. Begrepet «publikum» er vidtrekkende. Det innebærer at en fornøyelsesinnretning, som for eksempel et hoppeslott i en privat hage, ikke omfattes av forskriften så lenge det kun benyttes av de som bor der. Tilbys den til andre vil fornøyelsesinnretningen falle inn under virkeområdet til forskriften.